Централна школа у Дервенти располаже унутрашњим простором величине 3679 м2. У школи има 5 учионица за разредну наставу (2-5 разреда), 2 специјализоване учионице за рад у првом  разреду, 2 специјализоване учионице за продужени боравак, 11 учионица за предметну наставу, 4 кабинета за наставнике, библиотека,  зборница, канцеларије за административно особље, стручну службу и управу школе. Од осталих просторија школа има фискултурну дворану са свлачионицама за дјечаке и дјевојчице, кабинетом за наставнике, просторијом за наставна средства и  санитарним чвором. Школа посједује још неколико просторија за потребе помоћног особља, пет санитарних чворова, спортско игралиште, велико школско двориште као и једну учионицу на отвореном.

Настава је организована у 28 одјељења, 15 одјељења у разредној и 13 одјељења у предметној настави.

Централна школа у Дервенти послије рата је санирана средствима Свјетске банке, Министарства просвјете Републике Српске и  Општине  Дервента.