Директор школе Елвира Миљић
Помоћник директора Анела Тодоровић
Секретар Самира Фејза
Педагог Дејана Ђекић
Психолог Милена Стојаковић Јунузовић
Рачуновођа Милкица Узелац