Упис у први разред

Од прошле школске године родитељи имају могућност да изврше електронску пријаву дјеце за упис у први разред основне школе.

Пријава дјеце трајаће од 01.02.2024. године до 31.03.2024. године. Родитељ/старатељ ће имати могућност да приликом електронске пријаве да сагласност школи (у складу са чланом 69. ставови 1. 2. и 3. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске) за преузимање дигиталних сетова података садржаних на Изводу из матичне књиге рођених и Увјерењу о пребивалишту и у том случају није у обавези да доноси штампани Извод из матичне књиге рођених ни Увјерење о пребивалишту у школу приликом тестирања дјетета, те се на упис доноси само љекарско увјерење.

Више информација о упису можете прочитати овдје.

Comments are closed.