Савјет ученика:

  1. промовише интересе ученика школе у локалној заједници на чијем подручју се налази школа,
  2. подстиче ангажовање ученика у раду школе,
  3. информише директора школе и школски одбор о својим ставовима када оцјени да је то потребно или по захтјеву школског одбора о сваком питању које се односи на рад школе,
  4. промовише права ученика и подстиче друштвено користан рад у заједници,
  5. разматра успјех ученика у учењу и владању,
  6. даје приједлог у вези са планом и програмом екскурзије, школе у природи, те доставља мишљење о извјештају о реализованој екскурзији, излету или школи у природи,
  7. разматра услове рада школе и друга питања утврђена актима школе,
  8. разматра школски календар,
  9. учествује у изради и реализацији одговарајућих пројеката којима се подстиче и унапређује васпитно-образовни рад у школи,
  10. иницира спровођење програма и едукација ученика о актуелним темама.

Савјет ученика чине:

Редни број: Име и презиме ученика Разред/одјељење
1. Дајана Видић 1-1
2. Сергеј Прерадовић 1-2
3. Михајло Сарић 1-3
4. Лана Петковић 2-1
5. Софија Којић 2-2
6. Марија Вујић 2-3
7. Тамара Дувњак 3-1
8. Анђела Стринић 3-2
9. Лена Ковачевић 3-3
10. Александар Ружичић 4-1
11. Марија Гаџа 4-2
12. Жана Прерадовић 4-3
13. Димитрије Сантрач 5-1
14. Лена Анђелковић 5-2
15. Нађа Милојевић 5-3
16. Вања Вујовић 6-1
17. Владимир Михајловић 6-2
18. Лејла Бундавица 6-3
19. Катарина Дувњак 7-1
20. Памела Ћорић 7-2
21. Јована Симић 7-3
22. Сузана Ђурић 7-4
23. Нађа Татомир 8-1
24. Далиборка Радошевић 8-2
25. Анђела Јовић 8-3
26. Тамара Лејић 9-1
27. Софија Тодоровић 9-2
28. Андреа Боројевић 9-3
29. Габријела Николић 8-а
30. Анастасиа Живанић 9-а