„Желимо да створимо школу која ће по квалитету образовања и васпитања и свега оног што пружа дјеци бити препознатљива у ширем окружењу.

Наш главни циљ је оспособљавање ученика за самостално учење и даље образовање, развијање њихових интелектуалних, креативних и социјалних капацитета те свијести о државној и националној припадности, који ће им омогућити разумијевање свијета око себе и живот у демократски уређеном, хуманом и толерантном друштву.“

Елвира Миљић, директор