Разредна настава се организује у 23 одјељења од којих је 15 одјељења у централној школи, а 8 у подручним школама у Агићима, Мишковцима, Кострешу и Трстенцима.

У централној школи настава у разредној настави организује се у двије смјене, а у подручним школама само у првој.

Настава се одвија у учионицама општег типа и у фискултурној сали.

Разредна настава се организује према редовном наставном плану и програму који потписује Министарство просвјете и културе РС.

Ученици првог, другог и трећег разреда имају могућност похађања продуженог боравка који ради од 6.30h до 17.30h.

Поред часова редовне наставе велики број ученика укључен је у рад секција као што су:

  • Креативна секција
  • Ликовна секција
  • Рецитаторска секција
  • Драмско-рецитаторска секција
  • Ритмичка секција
  • Фолклорна секција
  • Шаховска секција

Методика разредне наставе широко је подручје васпитно-образовног процеса. Она сарађује са помоћним дисциплинама попут педагогије, дидактике, дјечије психологије и многих других. У раду са ученицима даје се преглед различитих теоријских и практичних аспеката, усмјеравања и развијања стваралачког писања код ученика, те основне припреме за наставак даљег школовања.

Квалитет једног учитеља је да подстиче  успјех ученика, олакшава напредовање ученика, буде срдачан, стрпљив, одговоран и мотивисан.