Наша школа се редовно  укључује се у домаће и међународне пројекте.

  1. Пројекат Европске уније и Вијећа Европе „Квалитетно образовање за све“ је један од значајнијих пројеката у који је наша школа укључена и који се и даље реализује. У оквиру пројекта „Квалитетно образовање за све“ реализовани су пројекти „Сервисно учење“ (завршен), „Step by step“(траје) и „Образовање у акцији“(завршен). Кроз овај пројекат наша школа је добила опрему за имплементацију активности Дигиталне демократске учионице. Пројекат је настављен у августу мјесецу ове године, те су наши ученици и наставници учествовали на Љетној школи за ученике и Тренингу за управу и наставнике. Наставак пројекта очекује се крајем октобра 2023.године када ће двије групе наших наставника ићи на предавања у оквиру овог пројекта.
  2. Пројекат „Школска и вршњачка медијације у БиХ“, гдје ученици уче да рјешавају сукобе на миран начин (ИТФ Словенија). Циљ пројекта је унапређење људских врлина, стварање пријатељске климе и споразумно рјешавање конфликата на миран начин. Задатак школских медијатора је да успјешно обуче ученике како би конфликти били сведени на минимум. Наставници и координатори овог пројекта била су три наша наставника. Након завршене обуке и пројекта један од наставника наставио је са реализовањем вршњачке и школске медијације кроз истоимену секцију коју води.
  3. Пројекат „Породична групна конференција“ чији циљ је да одјељењски старјешина препозна дијете у проблему, а затим се укључује конференција шире заједнице. Ученик сам бира чланове конференције. Овај пројекат се спроводи у склопу пројекта „Моделирање породичне групне конференције у систему дјечије заштите и образовном систему у Републици Српској“, који спроводи Ин фондација (Холандија). Стечена искуства и знања о томе на који начин примијенити овај пројекат у школи, како мотивисати и припремити дјецу и њихове породице да рјешавају своје проблеме путем породичне групне конференције пренијеле су члановима Наставничког вијећа наставнице које су ишле на обуку.

 

Р.Б.

НАЗИВ

ПРОЈЕКТА/ПРОГРАМА/АКТИВНОСТИ

ЦИЉ НОСИОЦИ АКТИВНОСТИ НОСИЛАЦ ПРОЈЕКТА ФИНАНСИЈЕР РЕАЛИЗОВАНЕ АКТИВНОСТИ ВРИЈЕМЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОЈЕКТНИХ АКТИВНОСТИ
1. Квалитетно образовање за све Подизање квалитета рада школе Ученици , наставници и  тренери испред Вијећа Европе Вијеће Европе Вијеће Европе Љетна  школа за ученике и Тренинг за управу и наставнике Током школске године
2. Брига о дјеци Превенција вршњачког насиља Мултисекторски тим Превентивне и интервентне активности Током школске године
3. Школска и вршњачка медијација у БиХ Рјешавање конфликата на миран начин Наставници и ученици

ИТФ

Словенија

Развој вјештине медијације кроз различите активности Током школске године
4. Породична групна конференција Рјешавање проблема ученика Стручни сарадници и наставници

Ин

Фондација

Холандија

5. У здравој школи здрава дјеца Развој еколошке свијести Ученици и наставници Vienna osiguranje „РециКреирамо Данас за боље Сутра“ Мај, 2023.