Професионално информисање ученика завршних разреда

Одјељењске старјешине су ученицима деветих разреда презентовали професионално информисање и оријентацију. Презентација садржи податке о стању на тржишту рада, као и друге информације значајне при избору занимања ученика завршних разреда основне школе. Предавање има за циљ унапређење каријерног усмјеравања и савјетовања дјеце и омладине.

Comments are closed.