Продужени боравак се организује у нашој школи од школске 2012/13. године.

Продужени боравак ради у 6 група са 6 водитеља.

Продужени боравак располаже са двије учионице комплетно опремљење теписима и намјештајем. На располагању је трпезарија, санитарни чвор, фискултурна сала као и школско игралиште.

За  сервирање хране и хигијену свих просторија брине се посебан помоћни радник. Родитељи сами обезбјеђују храну ученика у продуженом боравку. Радно вријеме продуженог боравка је од 6.30 часова до 17.00 часова.