Предметна настава организована је 13 одјељења у централној школи и 4 одјељења у подручној школи у Агићима.

Настава у централној школи организована је у двије смјене у кабинетима за сваки предмет. Настава у подручној школи организована је смао у првој смјени.

Настава је у потпуности стручно заступљена. Као први страни језик изучава се енглески језик, а као други њемачки језик.

За ученике је организована допунска и додатна настава, теразноврсне секције, у складу са њиховим потребама и интересовањима.

Секције које похађају ученици предметне наставе су:

  • Клуб критичког мишљења
  • Подмладак Црвеног крста
  • Драмско-рецитаторска секција
  • Историјска секција
  • Биолошка секција
  • Медијација
  • Кошаркашка секција
  • Одбојкашка секција
  • Ликовна секција

Наша школа је једна од 20 школа у Републици Српској у којој се ове године организује изборна настава за ученике деветих разреда у оквиру предмета безбиједност и хуманост.

Наставници предметне наставе посједују способности и особине које су битне за њихов наставни предмет.