Подручна школа Aгићи

Подручна школа у Агићима удаљена је 7 километара од града. Налази се крај магистралног пута Дервента – Прњавор.  Настава је организована у пет  чистих и два комбинована одјељења. У школи је укупно 64 ученика.

Подручна школа у Агићима располаже са 4 учионице намијењене за  предметну наставу, 2 опште учионице намијењене за разредну наставу, једна  специјализована учионица за рад у првом разреду и једна учионица која је адаптирана за  потребе извођења наставе физичког васпитања. Поред тога школа има зборницу, неколико  просторија за помоћно особље, смјештај инвентара, котловницу, санитарни чвор, спортско игралиште, парк и велико школско двориште. У послијератном периоду, школа је санирана средствима Свјетске банке и Министарства просвјете Републике Српске.

Школа посједује велико двориште погодно за боравак ученика у природи. План нам је у наредном периоду направити учионицу у природи.

Школа посједује велико двориште погодно за боравак ученика у природи.

Подручна школа Мишковци

Школа у Мишковцима је од Дервенте удаљена 11 километара према Прњавору.

Настава је организована у два одјељења кроз комбинацију два и три разреда. Подручна школа у Мишковцима располаже са двије учионице и санитарним чвором. Петоразредна  подручна школа  у Мишковцима санирана је 2002. године, а санацију је финансирала општина Дервента и Министарство просвјете Републике Српске. Школа посједује и ограђено школско двориште са клупама.

Подручна школа Трстенци

Петоразредна школа у Трстенцима налази се поред магистралног пута Дервента  – Србац, удаљена 15 километара од Дервенте. Подручна  школа у Трстенцима санирана је средствима њемачке донаторске организације „Симик“.

Настава је организована у два комбинована одјељења.

Располаже са три опште учионице, једном прилагођеном учионицом за први разред, зборницом и санитарним чвором. Школа посједује ограђено школско двориште,као и школско игралиште.

Подручна школа Костреш

Подручна школа у Кострешу посједује двије учионице опште намјене и санитарни чвор.  У послијератном периоду школа у Кострешу је изграђена и опремељена средствима норвешке владе. Настава је организована у два комбинована одјељења.