Наташа Пилиповић
Сузана Брестовац
Сања Стјепановић
Анкица Стјепановић
Виолета Гаврић
Сњежана Прерадовић
Сандра Гаврић Башић
Дарко Керкез
Сандра Башевић
Лепа Вулин
Весна Кнежевић
Славица Танасковић
Живана Миладиновић
Сунчица Којић
Тијана Чичак
Слободанка Тадић
Андреа Миљић
Татјана Стјепановић
Михаела Шепаровић
Дајана Савић
Невена Ложњаковић
Драгана Мливић
Јована Дувњак
Анела Тодоровић Српски језик
Далиборка Малешевић Српски језик
Божана Томинчић Српски језик
Ивана Ратковац Српски језик
Селена Башић Енглески језик
Силвана Бабић Енглески језик
Станиславка Бањац Енглески језик
Сузана Врањеш Енглески језик
Максим Видовић Енглески језик
Миладинка Симић Њемачки језик
Мурис Мушић Њемачки језик
Радица Ћук Математика
Дијана Малетић Математика
Петра Тошић Математика
Дарко Станковић Математика
Марија Планинчевић Физика
Марко Костић Физика
Сњежана Давогић Географија
Снежана Јанковић Историја
Даница Носовић Географија
Бранкица Симић Историја
Ана Ћосић

Биологија

Хемија

Армин Јунузовић Биологија
Милица Ратковац Хемија
Светлана Милутин Хемија
Мирослав Бешлић Техничко образовање
Дамјан Савић Основи информатике
Далибор Цековић Физичко и здравствено васпитање
Милорад Бјелошевић Физичко и здравствено васпитање
Борис Ђурић Физичко и здравствено васпитање
Славен Вуковић Православна вјеронаука
Перица Станојевић Православна вјеронаука
Драган Зарић Православна вјеронаука
Славиша Топић Православна вјеронаука
Мурис Абдурахмановић Исламска вјеронаука
Инес Дивнић Ликовна култура
Драган Божић Музичка култура
Ивона Ђурић
Слађана Секулић
Тијана Станић
Маријана Јефтић
Данијела Лончар
Далибор Цековић