Основна школа „19.април“ у Дервенти изграђена је 1978. године у акцији „1000 школа у БиХ“, као трећа градска основна школа. Назив је добила по дану ослобођења Дервенте у Другом свјетском рату. У предратном периоду у саставу ове школе радиле су четири подручне школе: Агићи, Мишковци, Куљеновци и Беглуци. Данас се у саставу централне школе налазе четири подручне школе: деветоразредна подручна школа у Агићима, петоразредна подручна школа у Мишковцима, петоразредна подручна школа у  Трстенцима и петоразредна подручна школа у Кострешу.

Централна школа у Дервенти изграђена је по савременим стандардима школске градње. Усљед ратних дејстава школска зграда и фискултурна дворана су доста оштећене. Послије рата школска зграда и фикултурна сала  су  саниране и оспособљене  за извођење наставе.

Простор којим школа располаже тренутно одговара захтјевима за извођење наставе према броју ученика и одјељења како у централној тако и у подручним школама. Стање школских објаката је на задовољавајућем нивоу а у наредном периоду се  планира низ активности којима би се створили бољи услови за квалитетније одвијање  васпитно-образовног процеса.

У протеклом периоду урађено је низ санација на школким објектима. Подручна  школа у Кострешу је изграђена и опремељена средствима норвешке владе. Подручна  школа у Трстенцима санирана је средствима њемачке донаторске организације „Симик“. Деветоразредна подручна школа у Агићима након рата санирана је средствима Свјетске банке и Министарства просвјете Републике Српске. Петоразредна  подручна школа  у Мишковцима санирана је 2002. године, а санацију је финансирала општина Дервента и Министарство просвјете Републике Српске. Централна школа у Дервенти послије рата је санирана средствима Свјетске банке, Министарства просвјете Републике Српске и  Општине  Дервента.

Послије поплаве 2010. године која је начинила значајну материјалну штету, имали смо више адаптација и инвестиција у санирању школе:  изгрдња нове котловнице у централној школи (2012.), набавка намјештаја за продужени боравак (2012), набавка лопти (2014), реконструкција дијела цјевовода и замјена дотрајалих радијатора (2016), обнова фискултурне сале (2011), замјена столарије, намјештаја у приземљу и мокрих чворова (2014), стављање изолације, фасаде, подова и рампа за инвалидна лица (2014), прилазна рампа за инвалидна лица у Агићима (2014), 13 рачунара за информатички кабинет (2014), комплет намјештај за двије учионице (2016).