У оквиру пројектних активности Министарства просвјете и културе Републике Српске, Министарства унутрашњих послова и Министарства управе, од ове школске године родитељи ће имати могућност да изврше електронску пријаву дјеце за упис у први разред основне школе.

Пријава дјеце трајаће од 01.02.2024. године до 31.03.2024. године. Родитељ/старатељ ће имати могућност да приликом електронске пријаве да сагласност школи (у складу са чланом 69. ставови 1. 2. и 3. Закона о основном васпитању и образовању Републике Српске) за преузимање дигиталних сетова података садржаних на Изводу из матичне књиге рођених и Увјерењу о пребивалишту и у том случају није у обавези да доноси штампани Извод из матичне књиге рођених ни Увјерење о пребивалишту у школу приликом тестирања дјетета, те се на упис доноси само љекарско увјерење.

Родитељи могу пријавити дијете за упис у први разред основне школе на сљедећем линку, од 01.02.2024. године до 31.03.2024. године:

Родитељи могу пријавити дијете за упис у први разред основне школе на сљедећем линку:

Након пријављивања родитељи ће добити онлајн потврду о пријави за упис.
О термину тестирања дјеце у школи, чија ће организација остати иста (обављаће се у априлу и мају текуће године), родитељи ће бити обавјештени накнадно, путем Едуис система или телефоном.

Према Закону о основном образовању и васпитању, у први разред уписују се дјеца која до 01. септембра текуће године навршавају шест година и која су психофизички способна за праћење и савладавање васпитно-образовног програма у школи. У први разред школске 2024/2025. године уписују се дјеца која су рођена 2018. године. Такође, могу да се упишу и дјеца која до краја текуће године навршавају шест година, а за коју школска комисија утврди физичку и психичку зрелост. У први разред уписују се и дјеца која имају више од шест година, а која због болести или других разлога нису била уписана у школу.

Упис дјеце обавља се у априлу и мају мјесецу. Родитељи су дужни да у прописаном року упишу дијете у основну школу, брину се да редовно похађа наставу и обавља друге школске обавезе.

Напомена о еУпис-у:
Уколико родитељи из било којих разлога нису у могућности да изврше електронску пријаву дјетета за упис у први разред, пријава дјеце путем телефона биће могућа од 01.04.2024. године на број 053/333-093, када ће добити и тачан термин уписа.
У том случају родитељи су обавезни да на упис донесу штампани Извод из матичне књиге рођених, штампано Увјерење о пребивалишту и љекарско увјерење.

За додатне инофрмације родитељи се могу јавити на број телефона 053/333-093 или на мејл адресу: eupis.os105@skolers.org