Ученици са сметњама у развоју који посједују рјешење надлежне комисије школују се према препорукама из рјешења. Зависно од врсте оштећења школују се према различитим наставним плановима и програмима. Такође различите су и мјере подршке према сваком поједном ученику.

Ученици који имају изражене потешкоће у понашању као и емоционалне, социјалне и друге проблеме континуирано су праћени од стране стручне службе школе која активно сарађује како са одјељењским старјешинама и наставницима, тако и са институцијама које могу помоћи у превазилажењу и рјешавању проблема.

Ученици који имају потребе за више рада и проширивање свог знања активно су укључени на часове додатне наставе. Углавном се ради са њима кроз додатну наставу као и ангажовање у разним секцијама или пројектима који се реализују у школи. Такође, сарађују са наставницима у разним другим пројектима и активностима значајним за живот и рад школе.